Hlavní menu

Zajímavosti a okolí

Přehrada Dalešice

Vodní dílo Dalešice na řece Jihlavě

MOŽNOST PLAVBY PARNÍKEM - http://www.dalesickaprehrada.cz/

 

{popis}

Vodní dílo Dalešice na středním toku řeky Jihlavy zahrnuje dvě nádrže - hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna. Vodní nádrž je od chalupy vzdálena cca 25 km.

Bylo vybudováno pro tyto účely:
- přečerpávací vodní elektrárna
- zásobování atomové elektrárny u Dukovan vodou z vyrovnávací nádrže
- zajištění vody pro závlahu pozemků
- zásobování průmyslovou vodou
- ochrana před povodněmi
- zlepšení hygienických poměrů na toku
- turistika a rekreace při zachování nezastavěné přírody na velké části břehů, zejména pravého břehu

 

{popis}{popis}{popis}


Plocha povodí: 1 136 km2
Délka vzdutí: hlavní nádrž 22 km, vyrovnávací nádrž 7 km
Zatopená plocha: 480 ha a 118 ha
Objem zadržované vody: 127,3 mil. m3 a 17,1 mil. m3
Stálý objem: 59,5 mil. m3 a 5,6 mil. m3

Hlavní hráz: délka v koruně 300 m, šířka v koruně 8 m, šířka v základnové spáře 300 m, maximální výška hráze nad základnovou spárou 99,5 m, kubatura hráze 1,95 mil. m3

Hráz vyrovnávací nádrže: délka 185 m, šířka v koruně 7,75 m, šířka v zákl. spáře 32 m, výška 49 m, kubatura betonu 89 400 m3

Výkony: přečerpávací elektrárna 4 x 104 MW, roční výroba 745 077 GWh
průtočná elektrárna v hrázi vyrovnávací nádrže 1,23 MW, roční výroba 2,416 GWh

 

Tipy na výlet

Okolí přehrady je velmi malebné a romantické

Koryto lemují příkré stráně, které jsou místy až 100 metrů vysoké. Krásu přehrady zvyšují zříceniny dvou středověkých hrádků, Kozlova a Holoubka. Zejména z vrcholu Kozlova je krásný pohled jednak přímo na přehradu, která tvoří veliké zákruty, jednak na okolní lesy, jimiž jsou vysoké stráně zarostlé. Přehrada je dnes především rájem rybářů, kteří zde mohou v poklidu odpočívat. Přehrada se stala útočištěm také pro některé ohrožené druhy zvířat, mj. čápů, volavek, labutí, orlů, divokých kačen aj.

V posledních letech dochází k rozvoji cykloturistiky - v mikroregionu Horácko i v sousedních mikroregionech byly zřízeny značené cyklotrasy a v každé obci se nachází informační panel s mapou cyklotras. Příruční mapa cyklotras celého Třebíčska i Náměšťska je v prodeji.

Možnosti koupání:
travnato-písčitá pláž pod Koněšínem, Kozlany "V Lavičkách", hartvíkovická pláž (v kempu)

 

Unikát Česka: hrad na nepřístupném ostrově

11. prosince 2007 00:00

Víte, že u nás máme hrad, který stojí na nepřístupném ostrově uprostřed jezera? Pokud jste trochu dobrodružné povahy, podnikněte výlet na Vysočinu k přehradě Dalešice. Budete-li mít štěstí, podaří se vám na tento hrad dostat suchou nohou...

Tipy na výlety v okolí Dalešické přehrady

- vyhlídka Wilsonova skála, tel.: 568 841 969 (obec Hartvíkovice u Dalešické přehrady),

- rozhledna Babylon, tel.: 568 645 317 (obec Kramolín, nejstarší zděná rozhledna na Moravě),

- Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany a Vodní elektrárny Dalešice, tel.:  568 815 519 (bezplatné prohlídky obou elektráren, doporučujeme navštívit),

- loď HORÁCKO, tel.: 739 085858

- Hadcova step Mohleno, tel: 568 642 334 (světový unikát v blízkosti Dalešické přehrady),

- Muzeum pivovarnictví Dalešice, tel.: 568 860 942 (prohlídky, ochutnávka, ubytování),

- Muzejní zemědělská sbírka Příložany, manželé Kopečkovi tel.: 604 700 241, 605 409 931