Hlavní menu

Zajímavosti a okolí

Důležité informace

UBYTOVACÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ PODMÍNKY


Co je důležité:


Nástup: sobota 15:00 - sobota 10:00

Prosíme v chalupě nekouřit, nebrat svého čtyřnohého miláčka, odevzdat chalupu uklizenou (jinak za poplatek 700,- Kč). Prosíme, aby jste byli opatrní k zařízení chalupy. Bohužel musíme vybírat vratnou kauci 1500,- Kč. V ceně ubytování je povlečení, ručníky, hygienické a čistící potřeby, žehlička, základní zásoby (cukr, sůl, čaj, koření).

 

Ubytovací podmínky

Nástup, odjezd: So 15:00 - So 10:00
Úhrada ceny: složení 50% zálohy na účet, který bude sdělen při objednávce pobytu na chalupě
Rezervace: bude potvrzena dnem připsání zálohy na účet a bude zaslána elektronicky. Slouží jako doklad, doplatek ceny zaplatíte při nástupu pobytu na chalupě.
Storno poplatky: 30 dnů před nástupem 50% ze zálohy 7 dnů před nástupem 100% ze zálohy
Pokud si host najde náhradu na celý pobyt na chalupě, storno poplatky se neúčtují.
Pokud host neuhradí částku za pobyt do data splatnosti (7dní po objednání), bude pobyt zrušen.
Reklamace: případné reklamace musí dát host písemně
Vratná kauce: při příjezdu host uhradí vratnou kauci 1 500,- Kč, na kterou mu bude vydán doklad s podpisem
Ubytování: hosté se musí prokázat občanským průkazem nebo pasem, poté budou zapsáni do knihy návštěv

 

UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Ještě před samostatným ubytováním je nutné, aby host souhlasil a respektoval ubytovací řád chalupy. Majitel chalupy je povinen předat hostu prostory vyhrazené k pobytu ve stavu způsobilém pro řádné ubytování. Dbá na odstranění závad a zodpovídá za technický a hygienický stav chalupy.
 2. Host se při příjezdu seznámí s chalupou, vyplní formulář, složí vratnou kauci, doplatí zbytek ceny a obdrží klíče.
 3. Během pobytu na chalupě host udržuje čistotu a pořádek, třídí odpad.
 4. V objektu platí zákaz kouření a rozdělávání ohně kromě místa na grilování.
 5. Před opuštěním se chalupy zamyká a zavírají se okna.
 6. Host je oprávněn užívat prostory chalupy, které mu byly prezentovány.
 7. V objektu chalupy je zákaz mytí motorových vozidel.
 8. Prosíme o zachování nočního klidu.
 9. Prosíme o účelný odběr elektrické energie vody a plynu.
 10. Žádáme hosty chalupy, aby věnovali pozornost dětem, zvláště v bazénu.
 11. Prosíme hosty, aby neprodleně nahlásili případné závady nebo škody chalupy.
 12. V případě potřeby kontaktujte majitele chalupy na tel. 774 218 676 nebo na tel.774 247 527
 13. Host nesmí bez vědomí majitele přenechat prostory k ubytování jiné osobě.
 14. Majetek ubytovaných není pojištěn.
 15. Před odjezdem host provede úklid, vrátí klíče, bude mu vrácena kauce.
 16. Majitel chalupy zkontroluje, zda je vše v pořádku.